NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Trường quay «Titanic»: những hình ảnh hiếm hoi từ hậu trường

19 tháng 12 năm 1997 bộ phim «Titanic» ra mắt.
Số tiền đầu tư vào bộ phim 200 triệu đô là kỷ lục của [Khác]