NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHẠC VĂN CAO Ở PARIS

(Bố tôi không được học nhạc bài bản, nhưng khi sang Pháp ông rất mê nhạc, sau khi tự học chơi mấy nh [Khác]