NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NGƯỜI GIÀU CŨNG “TỐT”

Vừa post xong stt về 6-7 “doanh nhân tiêu biểu” thì được một ông anh nhắn nhủ rất có tình có lý. Anh [Khác]