NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

GERD MULLER – BECKENBAUER

 Một ngày năm 2011
cả nước Đức rộ lên tin xấu:  Gerd Müller
mất tích, người ta không biết [Khác]