NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỪ VIỄN ĐÔNG NHÌN VỀ BIỂN ĐÔNG-2016

 Thế mà đã hai năm rưỡi kể từ ngày mình viết vài bài về Viễn
Đông và biển Đông:https://www.face [Khác]

МОSCOW KHÔNG TIN VÀO NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT hay 1991-BI KỊCH HAY HÀI KỊCH CỦA NƯỚC NGA?

(Dành cho người đọc chậm)Lời nói đầu: Cám ơn bác Minh Triết đã mô tả rất đúng tình hình thủ đô CCCP [Khác]

KIRSAN- CON ĐƯỜNG TRẮNG (P.5)

(Tiếp theo các phần: https://www.facebook.com/namhhn/posts/595450297183578 https://www.facebook.com [Khác]

Poincaré, Perelman, Khâu Thành Đồng và..

http://dongtac.hncity.org/?Poincare-Perelman-Khau-Thanh-%C4%90ong-va  [Khác]

CHUYỆN ĐỜI CỦA BA NHÀ VẬT LÝ

(dành cho người đọc chậm, từ xê ri bài “TRÍ THỨC ĐI BUÔN”) Thời bao cấp cứ
nói đến du học là ph [Khác]