NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TỔ TÔM VÀ TÔI

--- Tưởng thưởng Tôi cam đoan, trong những thú chơi sử dụng các quân bài như Tổ Tôm, Cờ Tướng, Mạt c [Khác]