NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHI CƠ ĐỒNG MINH OANH TẠC PARIS

Chiến tranh bao giờ cũng vô cùng khốc liệt, "tên bay đạn lạc" vô chừng. Khi còn bé tôi đã nếm mùi bá [Khác]

CÔ GÁI NGỦ TRONG RỪNG

Vào đầu năm 1951, Binh công xưởng rừng Sác được lệnh dời lên chiến khu D để tránh một cuộc càn quét [Khác]

NHẠC VĂN CAO Ở PARIS

(Bố tôi không được học nhạc bài bản, nhưng khi sang Pháp ông rất mê nhạc, sau khi tự học chơi mấy nh [Khác]

Hôm nay là ngày đầu tiên chơi blog

Hôm nay là ngày đầu tiên chơi blog [Khác]

Welcome to BlogEngine.NET 3.1

If you see this post it means that BlogEngine.NET 3.1 is running and the hard part of creating your [Khác]