NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Rừng Nga buổi sáng

Rừng Nga buổi sáng... [Khác]

KINH TẾ SUY THOÁI, ABRAMOVICH MUA NHÀ ỐNG

KINH TẾ SUY THOÁI, ABRAMOVICH MUA NHÀ ỐNG(Tớ bắt chước anh Lực, đi soi tài sản của các “tay to”, về [Khác]