NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KIRSAN.IM

 Tin vui đến với cộng đồng Phật tử!  Từ ngày 6/6/2016 bắt đầu hoạt động bản Beta của messe [Khác]

NGƯỜI KHÔNG THỂ “CHƠI” ĐƯỢC FB

 Có một người
không thể dùng được Facebook cá nhân dù rất muốn đi chăng nữa, khó đoán đấy phải
[Khác]

4 KẺ ĐẠI TÀI KHỞI NGHIỆP

(Ngày hôm kia giá thị trường của Microsoft giảm khoảng 30 tỷ USD, còn Apple đủ tiền mặt mua khoảng 4 [Khác]

NGUỒN THU CỦA FACEBOOK VÀ “ĐỒNG BỌN”

Thời gian này mạng chập chờn, “Phây” cũng chả muốn viết gì, tự nhiên tôi lại nghĩ về “các ông lớn” n [Khác]