NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÔ GÁI CÓ NỤ CƯỜI TỎA NẮNG!

Mình đã hứa với một người bạn viết stt nào nhẹ nhàng, "romantique" một tý, và thế là cái tựa đề này [Khác]