NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỌC PHẬT

Hôm qua mình có việc lên trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn (gần đến nơi thờ Thánh Gióng). [Khác]

CÂY ĐA 13 GỐC

...mọc rất "không theo quy hoạch" ở thành phố Hải Phòng, vừa cong queo, vừa lấn chiếm diện tích, chò [Khác]

CỤ TIỆP “NÚI TÀU” (4) – NGƯỜI TÌM VÀNG HAY VÀNG TÌM NGƯỜI?

(chỉ dành cho những người đọc dũng cảm tin vào cuộc sống kỳ
diệu và Phật pháp muôn màu). Trong [Khác]

ANH BỘ ĐỘI VÀ CÁI MŨ-HÃY TIN VÀO LINH CẢM CỦA CHÍNH MÌNH

Tiếp theo câu chuyện hôm qua ("hãy tin vào linh cảm của chính mình..."), xin báo với những người biế [Khác]