NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VIẾNG ANH THỌ

(“Đội
trưởng đội nỏ thần”) Đời loay hoay quanh cơm áo gạo tiềnChợt vắng Anh cô đơn tâm vũ trụSó [Khác]