NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KACHIUSA

Trước đây mình cứ nghĩ bài này phải ra đời ở vùng Đông Âu nào đấy, mới mấy năm trước mới biết là tác giả viết tại Viễn Đông của Nga, và  dân Prymorye coi đây là гимн không chính thức của vùng này. dù sao thì vẫn hay...

https://www.youtube.com/watch?v=TOHpEyA8Rfg


Ý kiến không được cho phép