NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

Vùng biển vắng

Vũng biển ở đảo Lampeduza-Italia...


(Sao tàu nhỏ du lịch kiểu gia đình chưa phát triển ở VN nhỉ, nghĩ chưa ra nguyên nhân?)

Бухта на итальянском острове Лампедуза.
Ý kiến không được cho phép