NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHUYỆN ÔNG VUA "BÈN"


(Hôm trước có đăng chuyện đùa về cuộc thi HHVN, đã đề rõ là ĐÙA rồi mà nhiều bác cứ muốn tưởng là thật, đâm ra bình luận tứ tung, suy luận cứ loạn hết cả lên, vậy nay xin rút stt xuống và đền bằng chuyện khác. Cũng xin nói luôn đây là chuyện tiếu lâm, đã nghe ít nhất bốn chục năm nay rồi, ảnh cũng đi "mượn" trên mạng, và như thường lệ thì ảnh và bài chả liên quan gì lắm!).


Giờ lịch sử, cô giáo hỏi học sinh lớp 5:

-có em nào nhớ tên thật của vua Quang Trung là gì không?

Mãi mới có một cậu rụt rè xung phong:

-thưa cô, vua Quang Trung tên thật là Bèn ạ!

Cô giáo mặt đỏ tía tai:

-em nói lung tung, ai dạy em thế?

-dạ thưa cô, hôm trước cô đọc cho cả lớp chép bài, có đọc là "...ông bèn lên ngôi hoàng đế" ạ!

'CHUYỆN ÔNG VUA "BÈN"

(Hôm trước có đăng chuyện đùa về cuộc thi HHVN, đã đề rõ là ĐÙA rồi mà nhiều bác cứ muốn tưởng là thật, đâm ra bình luận tứ tung, suy luận cứ loạn hết cả lên, vậy nay xin rút stt xuống và đền bằng chuyện khác. Cũng xin nói luôn đây là chuyện tiếu lâm, đã nghe ít nhất bốn chục năm nay rồi, ảnh cũng đi "mượn" trên mạng, và như thường lệ thì ảnh và bài chả liên quan gì lắm!)

Giờ lịch sử, cô giáo hỏi học sinh lớp 5:

-có em nào nhớ tên thật của vua Quang Trung là gì không?

Mãi mới có một cậu rụt rè xung phong:

-thưa cô, vua Quang Trung tên thật là Bèn ạ!

Cô giáo mặt đỏ tía tai:

-em nói lung tung, ai dạy em thế?

-dạ thưa cô, hôm trước cô đọc cho cả lớp chép bài, có đọc là "...ông bèn lên ngôi hoàng đế" ạ!'
Ý kiến không được cho phép