NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

NHỮNG BÀI CA TIÊU BIỂU VỀ HÀ NỘI 36 PHỐ PHƯỜNG (TOP 36)


1. Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi)
https://www.youtube.com/watch?v=amHtCulPKz4

2. Tiến về Hà Nội (Văn Cao)
https://www.youtube.com/watch?v=vUJ6aRC1AlU

3. Hướng về Hà Nội (Ngô Hoàng Dương)
https://www.youtube.com/watch?v=m13-MY9xf9g

4. Hà Nội mùa thu -Vũ Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=uKxeeB9-FKY

5. Hà Nội, niềm tin và hy vọng -Phan Nhân
https://www.youtube.com/watch?v=WavdcwwWY_o

https://www.youtube.com/watch?v=3d0qQFbpDyM

6. Gửi người em gái miền Nam -Đoàn Chuẩn + Từ Linh
https://www.youtube.com/watch?v=9nPFGmdsklM

7. Có phải em mùa thu Hà Nội -Trần Quang Lập + Tô Như Châu
https://www.youtube.com/watch?v=unjjgeTowvU

8. Bài ca Hà Nội-Vũ Thanh
https://www.youtube.com/watch?v=cQSEhfvjYHE

9. Nỗi lòng người đi – Khúc Ngọc Chân
https://www.youtube.com/watch?v=O-HSGY5J7ko

10. Em ơi Hà Nội phố -Phú Quang
https://www.youtube.com/watch?v=uiJR25XHe7E

https://www.youtube.com/watch?v=BRQm1g1B4qw

11. Nhớ về Hà Nội -Hoàng Hiệp
https://www.youtube.com/watch?v=rzx71Sfu9UY

12. Hà Nội một trái tim hồng -Nguyễn Đức Toàn
https://www.youtube.com/watch?v=sfChyQIrAh8

13. Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài)

https://www.youtube.com/watch?v=EQL-6AUEsFk

https://www.youtube.com/watch?v=3FlPzr3jKgo

14. Trời Hà Nội xanh -Văn Ký
https://www.youtube.com/watch?v=Wkad3z-A_Lc

15. Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn)
https://www.youtube.com/watch?v=-CDQyjL06bI

https://www.youtube.com/watch?v=Mv9QkXIbx7o

16. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa -Trương Quý Hải + Bùi Thanh Tuấn
https://www.youtube.com/watch?v=SeHhckd-N2g

https://www.youtube.com/watch?v=-GJvCBCkICI

17. Hà Nội và tôi - Lê Vinh 
https://www.youtube.com/watch?v=6vEMi59zdYA

18. Im lặng đêm Hà Nội-Phú Quang 
https://www.youtube.com/watch?v=oEVpvxur7x0

19. Hà Nội đêm mùa đông-Hoàng Phúc Thắng
https://www.youtube.com/watch?v=I2T5Wl3bYrQ

20. Cảm xúc tháng mười-Nguyễn Thành+ Tạ Hữu Yên
https://www.youtube.com/watch?v=1F3v7e0ZHOQ

21. Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội - Nguyễn Cường 
https://www.youtube.com/watch?v=Oy-xr8FKyJY

22. Chiều phủ Tây Hồ-Phú Quang
https://www.youtube.com/watch?v=hmcC-UD6EnE

https://www.youtube.com/watch?v=3IPLuxiQ18I

23. Một thoáng Tây Hồ-Phó Đức Phương
https://www.youtube.com/watch?v=0G5KQoQ2M0o

24. Hà Nội ngày trở về-Phú Quang
https://www.youtube.com/watch?v=elIHdCDf3dQ

25. Hà Nội ngày chia xa-Hữu Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=EfMYwoQA9nk

26. Nỗi nhớ mùa đông -Phú Quang
https://www.youtube.com/watch?v=UykD_3dAXgI

27. Tôi muốn mang Hồ Gươm đi xa-Phú Quang+ Trầ Mạnh Hảo
https://www.youtube.com/watch?v=NfKiTohPJbk

28. Đoản khúc thu Hà Nội-Trịnh Công Sơn
https://www.youtube.com/watch?v=HmUUPFcA71M

29. Nhớ thành phố hoa đào - Phan Long
https://www.youtube.com/watch?v=dEP9mg4n8Vo

30. Khi thành phố lên đèn-Thái Cơ
https://www.youtube.com/watch?v=bDdrjcbIyLg

31. Mong về Hà Nội (Dương Thụ)
https://www.youtube.com/watch?v=pYWLF46O3tE

32. Chiều mưa Hà Nội- Nguyễn Tiến 
https://www.youtube.com/watch?v=q0mySVKdOhg

33. Hà Nội mùa lá bay-Hữu Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=Shsg1Chu0hk

34. Đêm nằm mơ phố-Việt Anh 
https://www.youtube.com/watch?v=diZ4lZO0lJw

35. Hà Nội 12 mùa hoa-Giáng Son
https://www.youtube.com/watch?v=ap9JyBhxlHE

36. Ngẫu hứng Phố-Trần Tiến 
https://www.youtube.com/watch?v=qqXgHjYTy6g


Xem thêm và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/759776384084301

Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Nam Nguyen's photo.
Ý kiến không được cho phép