NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÂY ĐA 13 GỐC


...mọc rất "không theo quy hoạch" ở thành phố Hải Phòng, vừa cong queo, vừa lấn chiếm diện tích, chòi cả vào nhà văn hóa phường lẫn ra đường cái. Đố lãnh đạo thành phố nào dám hô hào thay đổi loại cây thành cây mỡ đấy!

(Đức Chúa Bà Phương Nam hay ngự ở đây, thử động vào xem...). Cây Hà Nội cũng chả thiếu gì cây thiêng đâu...
Còn đây là cây đa khổng lồ ở đền Mẫu Hưng Yên:


Ý kiến không được cho phép