NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TĨNH LẶNG


Mấy ngày giáp Tết, đến khổ với giao thông Hà Nội, ách tắc suốt ngày, khắp mọi nơi mọi chốn. Chợt nghĩ tới Triều Tiên (nơi mọi người cứ mặc định coi là khổ cực hơn Việt Nam!?), mà mơ tới cảnh tĩnh lặng đến bao giờ ta mới có đây?

Explore the North Korean capital of Pyongyang in this intriguing time-lapse of a city rarely seen by foreigners.
VIDEO.NATIONALGEOGRAPHIC.COM

Ý kiến không được cho phép