NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

DU HỌC THỜI THỰC DÂN (Phần 1)


(Tiếp theo những bài về “Các du học sinh thời Pháp” xin đăng lại cuộc phỏng vấn với một trong những người đã từng du học trời Tây cuối cùng trước 1945-cụ Lê Tâm (tức Nguyễn Hy Hiền, sinh năm 1920 tại Huế). Hiện nay cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và sống tại Hà Nội).