NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

KIỂM TRA NÓI DỐIVẫn thi hoa hậu quý bà thế giới, sang phần kiểm tra nói dối, ban giám khảo giải thích:


-Thưa chị Ngọc Trinh, chị ngồi vào máy này và trả lời câu hỏi của chúng tôi, nếu chị nói thật thì đèn xanh sẽ bật, chị nói dối thì đèn đỏ sẽ bật và có tín hiệu âm thanh phát ra, chị nắm được vấn đề chưa?


-Tôi hiểu rùi...


"Ten-ten-ten" và đèn đỏ đã bật!

Ý kiến không được cho phép