NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LÝ DO


Hai em nữ sinh viên trong giảng đường:

-Tại sao cái bọn tiến sỹ trông cứ ngu ngơ thế nào ấy mày nhỉ?

-À tại người ta thường chọn từ bọn có bằng đỏ ra ấy mà!

 


(Sorry nếu có “động chạm” đến nhiều bác, nhưng câu chuyện original chắc còn động chạm hơn:

-Tại sao bọn tướng trông ngớ ngẩn thế mày nhỉ?

-À vì người ta chọn từ lũ đại tá ra ấy mà)

 


(sưu tầm)

Ý kiến không được cho phép