NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TRÍ KHÔN CỦA NGỌC TRINH


 

Đại gia hỏi Ngọc Trinh:

-sao khi hôn em cứ nhắm mắt vậy?

-thì cưng đi soi gương thử xem...

 

Ngọc Trinh hỏi đại gia về chuyện nghiêm túc:

-Cưng ơi, chúng mình có đến với nhau được không?

-Không được, anh có...

-Em vừa hỏi anh cái gì thế nhỉ?

-Cưng ơi, chúng mình có đến với nhau được không?

-Rồi, em chịu, nhưng nói lời phải giữ lấy lời đó nghe!

 

Ban giám khảo hỏi Ngọc Trinh:

-nếu có một điều ước sẽ được thực hiện, em sẽ ước gì?

-em ước có ông Bụt hiện lên, rồi cho em 100 tỷ!

-sao lại chỉ là 100, mà không phải 1000 tỷ hay nhiều hơn nữa?

-ước cũng phải khả thi chứ, làm gì có ông Bụt nào cho ngàn tỷ, em ước viển vông rồi cạp đất mà ăn à? 

Ý kiến không được cho phép