NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

VIẾNG ANH THỌ(“Đội trưởng đội nỏ thần”)

 

Đời loay hoay quanh cơm áo gạo tiền

Chợt vắng Anh cô đơn tâm vũ trụ

Sóng ý thức thiếu lọc đâm vô chủ

Đội nỏ thần đuổi bão phía trời Đông...

 

FB hôm nay có trống vắng nhiều không?

Vạn chữ kia chẳng bằng câu Thọ chửi...

“Cái gì là Thọ, nghĩ tả tơi

Uống rượu thâu đêm nghĩ chuyện đời

Cái gì là của Việt Nam tôi...”

---

(3 câu cuối là những lời cuối cùng của Thọ trên FB)

Ý kiến không được cho phép