NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HỌC PHẬT


Hôm qua mình có việc lên trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn (gần đến nơi thờ Thánh Gióng). Được vào xem chỗ học, chỗ ăn, được nghe kể về lịch sinh hoạt của các học viên ở đây, có thể đối với nhiều bạn biết rồi thì không có gì đặc biệt, nhưng quả là tôi thực sự ấn tượng và muốn chia sẻ với mọi người!