NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

THƠ BẢO SINH

 (Trích)


-Cuối cùng tất cả chúng ta 
Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân.


-Lạc trong đời đạo dắt ra 
Lạc trong đạo sẽ có ma dắt vào.


-Trời đất phải sinh ra ta 
Nếu không sao được gọi là hóa công 
Vào ra trời đất mênh mông 
Thân ta là chỗ hóa công ở nhờ


-Ra đường sợ nhất công nông 
Về nhà sợ nhất vợ không mặc gì!


-Vợ là cơm nguội nhà ta 
Lại là phở tái của cha láng giềng


-Ai cũng làm được nhà thơ 
Ai cũng có thể “sù cơ” của mình


-Muốn đuổi khách ra khỏi nhà 
Đọc thơ được giải họ ra tức thì


-Muốn cho trộm chẳng đến nhà 
Đề vào trước cửa: Đây là nhà thơ


-Cùng chung một chuyến đò ngang 
Kẻ thì sang bến người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê 
Sang về chẳng biết mình về hay sang.


-Đi đái thì đứng giữa đường 
Hôn nhau lại đứng sau tường để che


-Ghế thì ít, đít thì nhiều 
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên


-Ba lạng ở chốn động tiên 
Thừa chỗ đủ để cưỡi lên vạn người


-Im lặng vợ bảo giận gì 
Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ


-Vợ là thánh chỉ vua ban 
Có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai


-Mình ngu nhiều kẻ ngu hơn 
Cho nên được gọi là khôn hơn người 
Em xinh đâu bởi nụ cười 
Em xinh là bởi nhiều người xấu hơn


-Muốn so thơ dở thơ hay 
So bồ của họ biết ngay thôi mà…


-Suốt đời chỉ yêu một người 
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư

 (St)
Ý kiến không được cho phép