NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CHỮ "QUÁ"

Chia sẻ với các bạn bài thơ:

Chữ "Quá"


"Quá mù" nên mới ra mưa
"Quá giông" thành bão, "quá trưa" sang chiều
"Quá ghen" chưa hẳn vì yêu
"Quá giận" mất bạn, "Quá liều" chẳng nên
"Quá tham" thành kẻ thấp hèn 
"Quá khôn" người ghét, "Quá hiền" người chê
Còn duyên đừng "Quá kiêu kỳ" 
Hết duyên "Quá lứa nhỡ thì" trách ai?
Khi "Quá đúng", lúc "Quá sai"
"Quá ngắn" chê thấp" ,"Quá dài" chê cao
"Quá đông" đừng có chen vào
Kén vợ, đừng kén cô nào " Quá xinh"
Hạnh phúc thường "Quá mong manh"
Vì sao lại "Quá vô tình" người ơi?
Đừng "Quá đầy", chớ "Quá vơi"
"Quá xanh" thì chát, "Quá lời" thì đau...
Ai ơi xin nhớ lời nhau
Muốn cho mọi việc trước, sau vẹn ... tròn
Chỉ nên "vừa phải" thì hơn
"Quá tốt" thành xấu, "Quá giòn" thành tan
"Quá khô héo", ắt úa tàn
"Quá căng" là đứt dây đàn vậy thôi.
Ngẫm ra muôn sự tại người
Ngộ ra một chữ "Quá" thôi cũng nhiều.....


(St)

Ý kiến không được cho phép