NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÁC BÀI HÁT QUÂN ĐỘI XÔ VIẾT

 

1)     1)  Các bài của quân đội:

 


Партия-наш рулевой (“Đảng là người cầm lái” – Vano Muradeli + Sergey Mikhalcov)

https://www.youtube.com/watch?v=xSQUkKvdbp4

 

Не плачь девчонка! (“Đừng khóc hỡi cô em” - Shainskiy + Kharitonov)

https://www.youtube.com/watch?v=lmCX23RSbiQ

 

Дан приказ ему на запад ( “Anh ấy được lệnh ra mặt trận phía tây” –Isacovskiy + Pokrass)

https://www.youtube.com/watch?v=6LdmnaaUvKM

 

Эх, дороги (“Ôi, những con đường” – Novikov + Oshanhin)

https://www.youtube.com/watch?v=li_nlAFbCoI

 

Последний бой (“Trận chiến cuối cùng” tác giả Nozkin)

https://www.youtube.com/watch?v=KJqkW_WCMXQ

https://www.youtube.com/watch?v=ye-o5O7FdlE

День победы («Ngày chiến thắng” – Tukhmanov + Kharitonov)

https://www.youtube.com/watch?v=OhGu6d-tk1c

 

Прощание Славянки Giã từ cô gái Slavơ” –nhạc Agapkin, lời nhiều tác giả)

https://www.youtube.com/watch?v=X7lDfE5rSdI

https://www.youtube.com/watch?v=4-DKNApW2A8

 

Вечер на рейде (“Chiều trên bến cảng”-  Soloviev Sedoi + Churkin)

https://www.youtube.com/watch?v=Hfn45t_TiTA

 

Марш артиллеристов (“Hành khúc các chiến sỹ pháo binh” – Gusev + Khrennicov)

https://www.youtube.com/watch?v=5hSTTPkp2x4

 

Идет солдат по городу (“Người lính đi trên phố” – Shainskiy + Tanưch)

https://www.youtube.com/watch?v=ibGOMkDaM2Y

 

Катюша (“Ca-chiu-sa” – Blanter + Isacovskiy)

https://www.youtube.com/watch?v=OpMvmalLeZo

 

Здесь птицы не поют  или «Нам нужна одна победа» (“Chim không hót nơi đây” –“Chúng ta cần một chiến thắng” – tác giả Bulat Okudzatva)

https://www.youtube.com/watch?v=TkzbWOyvdwQ

 

Свяшенная война (“Cuộc chiến tranh thần thánh” – Alesandrov + Lebedev-Kumach)

https://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs

 

Мы-армия страны («Chúng ta là quân đội của cả nước”- Movsean + Rozdesvenskiy)

https://www.youtube.com/watch?v=8jw0T-zzd5o

 

В путь! ”Lên đường” – Soloviev Seđoi + Đuđin ) 

https://www.youtube.com/watch?v=tPgZEBnDbl0

 

Три танкиста («Ba chàng lính xe tăng”- anh em Pokross + Laskin)

https://www.youtube.com/watch?v=m_C6a5r2UGI

 

Огонек (“Ngọn đèn nhỏ)- Isakovski +Mokrousov)

https://www.youtube.com/watch?v=c654tbBDhx8

 


2)      2) Các bài ca Xô Viết:      Песня о Родине

https://www.youtube.com/watch?v=g6U-8Dcuiec

                          

С чего начинается Родина

https://www.youtube.com/watch?v=ltbPfSHAMf4

 

Русское поле

https://www.youtube.com/watch?v=K2-Tz_2Il_I

 

Надежда

https://www.youtube.com/watch?v=ZdUtTDWwjd4

 

Я люблю тебя, жизнь

https://www.youtube.com/watch?v=Cp9FBMJSdCc

https://www.youtube.com/watch?v=FVIs4OtVJo0

 

Подмосковные вечера

https://www.youtube.com/watch?v=yi_SNTzm1Zs

https://www.youtube.com/watch?v=VVW7nuzIA_g

 

Ленинские горы

https://www.youtube.com/watch?v=65eStPLqtlU

 

Мой адрес-Советский Союз

https://www.youtube.com/watch?v=Vum-hsHy3Gk

 

Журавли

https://www.youtube.com/watch?v=XZZHISSfHv4

 

Пусть всегда будет солнце

https://www.youtube.com/watch?v=WFhphQcHpUY

 

Песня тревожной молодежи

https://www.youtube.com/watch?v=sXW-lJgmVYc

https://www.youtube.com/watch?v=03PGaGMk8gE

https://www.youtube.com/watch?v=1c_K7x8O3dw

 

До старта еще 14 минут

https://www.youtube.com/watch?v=-KM_rhyqE40

 

 

Ý kiến không được cho phép