NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

LUẬN ANH HÙNG“Anh hùng dễ có mấy tay”– thuở nhỏ các bạn chắc cũng giống tôi, đọc xong mấy quyển truyện Trung Quốc là trẻ con cứ hay bàn cãi xem ai có võ nghệ cao cường nhất. Tôi được biết  các tiền bối là sinh viên khoa Toán của Đại học Tổng hợp Hà Nội cách đây ngót 50 năm đã trao đổi và thảo luận rất kĩ, theo tôi là kết quả rất chính xác đấy, nên nay xin ghi lại để thế hệ sau cùng tham khảo.


Top 10 võ nghệ trong “Tam Quốc diễn nghĩa”

1 . Lã Bố

2. Vân Trường

3. Trương Phi

4. Triệu Vân

5. Mã Siêu

6. Hoàng Trung

7. Điển Vi

8. Hứa Chử

9. Nhan Lương

10. Văn Sú

(Chúng tôi cũng xếp cả nhóm B gồm các tướng: Nhóm B: Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp, Tào Nhân, Tào Hồng, Tôn Sách, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Bàng Đức, Cam Ninh, Lăng Thống, Từ Hoảng, Nghiêm Nhan, Nguy Dien, Từ Thịnh, Hoang Cai, Ky Linh, Đinh Phụng, Trương Nhiệm, Vương Song, Cao Lãm…)


Top 10 “Thuyết Đường”

1. Lý Nguyên Bá

2. Bùi Nguyên Khánh

3. Võ Văn Thành Đô

4. Hùng Khoát Hải

5. Ngũ Vân Thiệu

6. Ngũ Thiên Tích

7. La Thành

8. Dương Lâm

9. Uất Trì Cung

10. Thượng Sư Đồ

(Vị trí số 9 là có chút mông lung, cho dù theo sách này còn xếp hạng đến số 14 là Ngụy Văn Thông) 


Khó hơn nhiều, đó là xếp hạng tài ba của các mưu sỹ trong  “Tam Quốc diễn nghĩa”:

Nhóm A: Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Bàng Thống, Chu Du, Từ Thứ…

Nhóm B: Khương Duy, Trần Cung, Quách Gia, Hứa Du, Trương Chiêu, Cố Ung, Lục Tốn, Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thụ, Phùng Kỉ, Hác Chiêu…


Bên cạnh đó, rất khó xếp những cao nhân mà danh tiếng nhiều song khó lượng hóa về tài năng, đó là mấy vị: Tư Mã Huy, Mạch Công Thành, Thạch Quảng Nguyên, Trương Tùng, Tần Bật, Trương Ôn, Trần Khuê, Trần Đăng, Khổng Dung, Đặng Chí...kể cả Đặng Ngải, Chung Hoi...


Đối với “Thủy Hử” hay “108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc” thì cách xếp thứ tự có khác:

Top 5 về võ nghệ là hay nhất, y như trong sách, đó là: Quan Thắng-Lâm Xung-Hô Diên Chước-Tần Minh-Trương Thanh. 

Top 10 (hạng B) dưới đó là nhóm Hoa Vinh-Từ Ninh-Dương Chí-Sách Siêu-Đổng Bình...

Các sinh viên lứa trước kia đã bầu ra 2 hảo hán giỏi võ nhất (chỉ nói võ tay không): Võ Tòng (điển hình là miếng NGỌC HOÀN BỘ UYÊN ƯƠNG CƯỚC đánh ngã Tưởng Môn thần ở Khoái hoạt lâm), Một Diện Mục Tiêu Đĩnh (với món XÀ QUYỀN siêu đẳng khiến Lý Quỳ khiếp đảm).


Còn một chủ đề nữa cũng hay được bàn cãi sau này, đó là xếp hạng võ công cho các nhân vật truyện kiếm hiệp (truyện chưởng), ví dụ của tác giả Kim Dung, nhưng đó sẽ là nội dung của status khác...

(mượn từ FB nhà báo Luu Nguyen)


Xem và bình luận tại đây: https://www.facebook.com/namhhn/posts/968929573168980?pnref=story 


Ý kiến không được cho phép