NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ROBERT KENNEDY VỀ DẦU MỎ VÀ SYRIA

http://inosmi.ru/politic/20160225/235534736.htmlÝ kiến không được cho phép