NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ẢNH TẾT THỜI BAO CẤP

http://saoonline.vn/doi-song/chum-anh-nho-tet-xua-mot-thoi-bao-cap-108574.html


Ý kiến không được cho phép