NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

BÓNG BÀN - AI PHÁT BÓNG HAY NHẤT?

https://www.facebook.com/luu.nguyenngua/posts/597184517138664?pnref=story 


(Nguyễn Lưu)


Ý kiến không được cho phép