NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

MỘT SỐ GÓP Ý VỀ VIỆC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TẠI FORMOSA (FHS HÀ TĨNH)

Hiện nay FHS có 3 nguồn phát thải ô nhiễm và chất độc hại có nguy cơ cao là:

1. Nước thải luyện cốc – đặc biệt là rửa khí cốc và dập cốc chứa phenol, cyanua, ammoni và lượng nhỏ PAH;
2. Chất thải rắn – xỉ thải sau quá trình luyện gang-thép chứa kim loại nặng;
3. Các hóa chất độc hại đang được FHS dùng trong xử lý cho nước tuần hoàn làm mát, nước nồi hơi... trong nhà máy nhiệt điện, cán nóng, luyện gang thép (ví dụ như chất diệt rong tảo) có độc tính cao;
4. Khí thải của các lò khi gặp sự cố, nếu thiếu oxy sẽ sinh ra lượng khí H2S và SO2 (đi theo nguồn nước rửa khí lò cũng sẽ ra biển) cần xử lý đặc biệt.

Biện pháp kiểm soát cần thiết của phía VN đối với FHS:

1. Tuần hoàn tái sử dụng lại toàn bộ nước thải luyện cốc sau khi xử lý sinh hóa; về công nghệ xử lý để nước đạt tiêu chuẩn tuần hoàn FHS cần đầu tư;
2. Quản lý việc chôn lấp an toàn, kiểm soát việc phát tán kim loại nặng ra môi trường khi có nước mưa, gặp sự cố....
3. Thay thế hóa chất độc hại bằng thế hệ mới an toàn hơn, trong khi chưa thay thế cần phân tích và kiểm soát độc tính, đối với một số chất có độc tính cao cần thu gom và xử lý đặc biệt không đưa vào tram xử lý công nghiệp chung như hiện nay.
4. Kiểm soát giải pháp ứng phó sự cố tại các lò cao, lò đốt tại nhà máy nhiệt điện, cán nóng... khi có sự cố phát sinh H2S và SO3.
5. Áp dụng kinh nghiệm quốc tế về phát hiện và xử lý ô nhiễm kiểu cụm nhà máy như cụm Formosa.

5 vấn đề trên có thể thực hiện được để đảm bảo an toàn cho môi trường biển, cần được tổ chức tốt, kiểm soát chặt chẽ và đây là những việc hoàn toàn có thế làm được và chủ động từ phía Việt Nam.

06-06-16
Người đề nghị: CB

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1079053978823205&set=a.445137485548194.100647.100001558398112&type=3
Ý kiến không được cho phép