NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

PHẬT GIÁO PHẢI HỌC

"Tôn giáo trong tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ, nó phải siêu việt vượt lên trên một Thượng đế cá nhân, tránh giáo điều và thần học; bao quát cả hai mặt tự nhiên và tâm linh. Nó phải dựa trên một ý thức tôn giáo nảy sinh từ sự thực nghiệm của mọi sự vật, tự nhiên và tâm linh, được quan niệm như một thể thống nhất có ý nghĩa. Phật giáo đáp ứng một mô tả như vậy. Nếu có một tôn giáo thỏa mãn được những yêu cầu của khoa học hiện đại, thì tôn giáo đó là đạo Phật" (A.Einstein)

Pháp của Đức Phật. truyền tụng lại muôn đời cho cháu con. Tám vạn, bốn nghìn, năm trăm năm ba Pháp Môn. Trong đó có Bộ Pháp. Mà hàng ngày chúng ta đang truyền tụng trong dân gian, đang đọc những quyển sách Thánh Hiền, truyền tay nhau từ đời này qua đời khác. Đó cũng chính là chúng ta đang học, đang tìm hiểu về Phật Pháp. (Hay còn gọi là bộ môn tu giữa đời thường, theo cách nói trong dân gian). Kirsan Ilyumzhinov (Phật tử Bađma) đang dẫn đầu đoàn Phật tử 1000 người từ khắp nước Nga sang Deli để học Phật với Đức Đạt Lai Lạt Ma 14. Ông cũng đại diện để mời Ngài đi một lượt những địa danh Phật giáo tại Nga vào năm 2017.

(Lưu ý: trong Wikipedia có đoạn viết không chính xác: “Vào năm 2004 và năm 2012, Tổng thống Vladimir Putin đã mời Sư tới Kalmykia, và Sư đã được Tổng thống Putin chăm sóc chu đáo tại đây”. Thực ra Ngài đến Nga vào những năm 1979, 1982, 1986, 1991, 1992, 1994, 1996, 2004 – trong đó những chuyến thăm vào năm 1991, 1992, 1994, 1996, 2004 đều thành công do nỗ lực tổ chức rất lớn của Kirsan. Sau đó do sức ép ngoại giao quá mạnh của Trung Quốc mà Bộ Ngoại giao Nga không cho phép Ngài qua thăm nữa, nhưng Kirsan chưa từ bỏ ý định đề nghị Putin mời bằng được Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 quay lại Nga).Ý kiến không được cho phép