NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

HÃY UNG DUNG TỰ TẠI

Xin những ông quan tỉnh đang đòi hỏi chế độ có cảnh vệ xem video này rồi nghĩ lại!

Đây là con người có lẽ bị đe dọa tính mạng nhất trên quả đất này, nhưng ông ta vẫn đi bộ dọc phố, vẫn chào hỏi đồng bào, vẫn đi hội chợ hàng nội địa... Thế sao các vị lại lo lắng đến sự an toàn của mình đến thế?

Ông này không sợ, có lẽ là vì được dân che chở? Thế còn...

Ý kiến không được cho phép