NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

MUỐI CỦA ĐẤT

Có những người ta chưa gặp bao giờ và có lẽ khó có dịp gặp gỡ. Nhưng ta cảm nhận được một điều, rằng con người này làm gì cũng chỉ vì điều tốt đẹp cho mọi người. Trong đó có ta. Rằng con người này bằng hành động, lời nói, ảnh hưởng của mình luôn muốn mang đến tiến bộ cho xã hội, đau đáu vì quê hương. Rằng dù có những lúc mỏi mệt, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, nhưng rồi con người này sẽ lại bước tiếp. Không phải vì bản thân mình...

Con người này dù chả quen biết ta, nhưng có thể tin rằng khi ta khó khăn có thể chờ một lời động viên ấm áp, một bàn tay chìa ra, một tấm lòng chia sẻ. Như một câu ngạn ngữ nước ngoài, “với người này lúc nào cũng có thể đi làm trinh sát”. Và nếu con người này lại còn uyên bác nữa, thì còn chờ gì nữa mà không học hỏi, và cho con cháu chúng ta học điều hay lẽ phải ở con người này?

Chỉ tiếc rằng những con người này luôn là của hiếm. Như muối của đất...


Ý kiến không được cho phép