NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TIẾNG ANH BẰNG K

Vào cái thời bắt đầu mở cửa, tiếng Anh bắt đầu “có giá” thì chúng tôi lại quá cái tuổi đến các trung tâm để học. Thời đó cũng chưa phổ cập internet, mà trên net chắc cũng chưa sẵn các chương trình tự học tiếng Anh đa dạng như bây giờ. Thế nên người thầy tiếng Anh thực sự của chúng tôi hai mươi năm trước chính là karaoke - một công cụ rất không tồi về nghe-nói và các dạng câu tiêu biểu. Và kết quả là bằng cấp của chúng tôi về ngoại ngữ là “bằng H” (hát) hay “bằng K” (karaoke)...

Nhớ lại một số bài học đầu tiên ấy, chúng thật tuyệt vời, tiếc rằng lớp trẻ có lẽ bây giờ không còn nghe, còn biết đến những bài hát này nữa. Chẳng biết bây giờ họ học tiếng Anh bằng công cụ gì, có đủ hấp dẫn như chúng tôi “học” với chiếc micro không?

A
As Long As You Love Me:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5c4rkMGPeo 
Are You Lonesome Tonight?
https://www.youtube.com/watch?v=dJcG7SIghw4 
And I Love You So:
https://www.youtube.com/watch?v=jpV46ycq0dQ


Brother Louie:
https://www.youtube.com/watch?v=1HJ8hYysHPE 
Bed Of Roses: 
https://www.youtube.com/watch?v=mMXHK4hOdMo 
Bridge over troubled water :
https://www.youtube.com/watch?v=jjNgn4r6SOA

C
Casablanca:
https://www.youtube.com/watch?v=pyV_RDXgGUw 
Can't Help Falling In Love With You:
https://www.youtube.com/watch?v=nOK83_0FMB0 
https://www.youtube.com/watch?v=npwHNcGqueE 
Careless Whisper:
https://www.youtube.com/watch?v=gpqmoBYkQfc

D
Delilah:
https://www.youtube.com/watch?v=2FCiyeyuF0g 
Don't Let The Sun Go Down On Me:
https://www.youtube.com/watch?v=QtQ27QkbaaQ 
Don`t Let Me Down:
https://www.youtube.com/watch?v=bwj0Hlnd_xI

E
Endless Love:
https://www.youtube.com/watch?v=JM_R1R28kLM 
Eternal Flame:
https://www.youtube.com/watch?v=qNDifMyQuv8 
Everything I Do:
https://www.youtube.com/watch?v=UiP26UaHPbo

F
Feelings:
https://www.youtube.com/watch?v=zYS-88XDW2g 
Fernaldo:
https://www.youtube.com/watch?v=gw6JO_l8NyQ

G
Green Field:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSDA6e_fRLU 
Goodbye My Love Goodbye:
https://www.youtube.com/watch?v=IiktOs4dLHg

H
How Deep Is Your Love:
https://www.youtube.com/watch?v=GPSq1cIBRpY 
Hello:
https://www.youtube.com/watch?v=FqMW_Tzgq4I 
Hero:
https://www.youtube.com/watch?v=Gb6thMzC0x8

I
I Don`t Like To Sleep Alone:
https://www.youtube.com/watch?v=gMm2pkPo-2o 
Imagine:
https://www.youtube.com/watch?v=3wsYM1GgQLU
If You Go Away:
https://www.youtube.com/watch?v=pwloZcIkIvE 
I Have A Dream:
https://www.youtube.com/watch?v=t_HupoJ2_oc

J
Jingle Bells:
https://www.youtube.com/watch?v=v7s2VjwQSMw 
Jingle Bells Rock:
https://www.youtube.com/watch?v=FKC-NCcc9lo

K
Killing Me Softly:
https://www.youtube.com/watch?v=HW9jp3_4Cx0 
Kiss Me Goodbye:
https://www.youtube.com/watch?v=qqFQSHmgdYE

L
Love story:
https://www.youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74 
Let It Be:
https://www.youtube.com/watch?v=YFmV46BMqiQ 
Love Me Tender:
https://www.youtube.com/watch?v=72JxdD2V0kY

M
My Way:
https://www.youtube.com/watch?v=6E2hYDIFDIU 
Moon River:
https://www.youtube.com/watch?v=-amun8AG5ME 
More Than I Can Say:
https://www.youtube.com/watch?v=X6bruKpw9Pk 
Midnight Lady:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpmEgMq7GA8

N
Nothing's gonna change my love for you:
https://www.youtube.com/watch?v=igpQ9PwnLvA 
November Rain:
https://www.youtube.com/watch?v=tqBUUAQ5a3s 
No Woman No Cry:
https://www.youtube.com/watch?v=1hjVhmflO9I

O
Oh! Carol:
https://www.youtube.com/watch?v=G5VJ31s4FZo 
Only You:
https://www.youtube.com/watch?v=XnIGsApQiLI 
Op-La-Dy Op-La-Da:
https://www.youtube.com/watch?v=mbr4ZE_qFQU

P
Paint My Love:
https://www.youtube.com/watch?v=UMbl1VAtRGw 
Papa:
https://www.youtube.com/watch?v=3NVlYYsdwtA

Q
Que Sera, Sera:
https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw

R
River Of Babylon:
https://www.youtube.com/watch?v=vz6LRBLPKSM 
Radio Gaga:
https://www.youtube.com/watch?v=iDImrkLuttM 
Rhythm of the Rain :
https://www.youtube.com/watch?v=mnQPXoHXJAg

S
Stand By Me:
https://www.youtube.com/watch?v=BTCfQ6Bb8QE 
Somebody To Love:
https://www.youtube.com/watch?v=cYQm1Fn5VD0 
Seasons In The Sun:
https://www.youtube.com/watch?v=LkkQfjBfrBY 
Speak Softly Love:
https://www.youtube.com/watch?v=D-wPdFc33ww

T
Tears in Heaven:
https://www.youtube.com/watch?v=MqYdzCenWMg 
Tell Laura:
https://www.youtube.com/watch?v=sORfBOhikIA 
That`s Why:
https://www.youtube.com/watch?v=A9iN17K8T1E 
Those were the days:
https://www.youtube.com/watch?v=Mh5gtehG4Do

U
Unbreak My Heart:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNr2XyEawig 
Unchained Melody:
https://www.youtube.com/watch?v=a5MzKK3SpUs

V
Voulez-Vous:
https://www.youtube.com/watch?v=pVraxIYtRm8 
Vincent:
https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk

W
Wonderfull tonight:
https://www.youtube.com/watch?v=vVxkexbBzmU 
When I need you:
https://www.youtube.com/watch?v=MoFhf_u3_iU 
Words (Bee Gees):
https://www.youtube.com/watch?v=-hGyrNChk5c 
Words (Don't Come Easy – F.R.David):
https://www.youtube.com/watch?v=MMCo01K16kk 
What A Wonderful World:
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE

Y
Yesterday:
https://www.youtube.com/watch?v=Ho2e0zvGEWE 
You Needed Me:
https://www.youtube.com/watch?v=R63M2ivSeQo 
You're My Heart You're My Soul:
https://www.youtube.com/watch?v=S8t775wUwbY

Kể ra ai không trẻ nữa (hay cả các bạn trẻ nữa) ôn lại những bài hát này có lẽ cũng vui vui nhỉ? Ai mà thử sức tại karaoke thực thụ, và bài nào cũng được “excellent” thì tin tôi đi - bạn có nhạc cảm không hề tồi và tiếng Anh ít nhất “bằng K”.Ý kiến không được cho phép