NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

MẸO ẨM THỰC - DU LỊCH

(Viết ngắn)


Nước ta phải lấy ẩm thực làm thế mạnh cho ngành du lịch nội địa, điều đó theo tôi hoàn toàn đúng và phải làm bài bản, có đầu tư kiến thức và dài hạn, cả tầm quốc gia cho tới doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Và mỗi công dân chúng ta, hãy “mỗi người là một chiến sỹ trên mặt trận du lịch”...