NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

TÔI XA HÀ NỘI

(Một người con Hà Nội đang ở trời tây, ngồi đọc về thành phố thân yêu trong “Hà Nội mến thương”, xúc cảm trào dâng và xin gửi đến ACE những tình cảm rất thật của mình...)