NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI SÀI GÒN

https://trithucvn.net/van-hoa/sai-gon-xua-chuyen-thanh-ngu-bo-qua-di-tam.html 

Ý kiến không được cho phép