NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

CÔNG HÀM CỤ ĐỒNG 1958

Trong công hàm năm 1958 thủ tướng Đồng trả lời phía Trung Quốc thế này:


"Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc."


Mọi người đọc không kỹ thì nghĩ là thủ tướng Đồng tán thành toàn bộ tuyên bố ngày 4/9/1958. Nhưng thực tế, cái tuyên bố đó của TQ gồm 2 phần: (i) tuyên bố về lãnh thổ - bao gồm các đảo và (ii) tuyên bố về hải phận.


Câu trên của cụ Đồng: "... ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ... về hải phận của Trung Quốc" rõ ràng đã bỏ qua phần tuyên bố về lãnh thổ trong văn bản của Trung Quốc bằng cách thêm cụm từ "về hải phận của Trung Quốc" vào đằng sau cụm từ "tuyên bố ngày ...."


Thêm vào đó, để khẳng định mình đã đồng thuận cái gì, cụ Đồng thêm câu: "Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển..." Câu này nói rõ các hành vi của VN sẽ thực hiện để thể hiện sự tán thành nội dung ở câu 1 - và các hành vi đó được nêu rõ là "tôn trọng hải phận 12 hải lý".


Ngoài ra chính trong câu trên cụ Đồng còn nói rõ là hành vi tôn trọng của Việt Nam là "trong mọi quan hệ với nước .... TRÊN MẶT BIỂN". Điều này khẳng định rõ rằng cụ không đề cập tới quan hệ giữa VN và TQ trên đất liền và hải đảo.


Hãy đọc và nghĩ kỹ đi xem cụ Đồng vào hơn 50 năm trước có tầm nhìn và sự thâm thuý ra sao!

(LS Bảo Anh Thái)

Ý kiến không được cho phép