NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

MINH "SAMASA"

HỮU PHÚ 


Kỳ 1:

https://www.nguoiduatin.vn/chuyen-nghe-chuyen-doi-cua-phong-vien-noi-chinh-toi-lam-phong-su-dieu-tra-ky-1-a474060.html?fbclid=IwAR28AejReG46wH9-8kylMtUgPvMhw5wyE5MZnf6cjTx0MJGP0c4uT4HJVEQ 


Kỳ 2:


Ý kiến không được cho phép