NGƯỜI VIỄN ĐÔNG

Nơi chia sẻ và lưu giữ các bài viết của Nam Nguyen

ANH CAO TÀI - "THE PROESSOR"

Anh Hoàng Cao Tài đã mất hồi 23h 55ph ngày 04/6/2020 tại HCM, hưởng thọ 83 tuổi.

Có lẽ chả phải V, L mà chính anh mới là người làm được nhiều nhất cho quan hệ Việt Nam-Ucraina.

Sẽ rất nhiều cháu sinh viên Việt Nam đã từng học ở Lviv tưởng nhớ tới "ông Tài".

Còn anh em bọn em sẽ nhớ mãi "Professor", anh Tài ạ. Mong anh yên nghỉ!


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=667189526676321&set=a.445137485548194 Ý kiến không được cho phép